10. listopadu 2016

Naše malé morální, až kapánek politické okénko

10. XI. 2016 / Od března 2017 by měly být povinné online pokladny (EET) i pro nás. Máme právo říci svůj nesouhlas? Jak můžeme dát tento nesouhlas najevo? EET se týká těch, co konají, nikoli těch druhých. Z mého laického pohledu, i kdyby všichni malí živnostníci neodváděli státu žádné peníze, pořád se má země lépe než s těmito lidmi na úřadě práce. Vážím si lidí, kteří jsou tvůrčí, ambiciózní a mají chuť něco dělat. Bylo by důstojné, kdyby i tento stát měl k této, ne moc velké, skupině lidí náležitou úctu a vytvářel živné podhoubí, vhodné pro jednoduché podnikání. Co by stát byl bez těchto lidí? Byl by vůbec, a jaký?

Bojkot EET. Pokud dojdeme do bodu, kdy budeme nuceni i my v Opobchodě zavést tuhle EET, jsem odhodlaný minimálně na dobu jednoho měsíce obchodní činnost ukončím a požádám o podporu stát na úřad práce. Tento krok udělám, nejen abych dal najevo svůj nesouhlas, ale i měl čas vše zajistit, naučit se, naplnit daty atd. Domnívám se, že pokud by tento krok udělali všichni, kteří s EET nesouhlasí, jistě by to již k něčemu vedlo. 

Důvody nesouhlasu:
Nadměrná administrativa. Pokud firma má více jak 5 lidí, asi to není takový problém, ale ve chvíli, kdy vše leží na jednom člověku, je to jiná zátěž. Nadměrná administrativa vede logicky ke zvyšování nákladů, tj. k vyšší prodejní ceně zboží.
Konec analogového žití. Snad není tajemstvím, že už se cca dva roky snažíme najít řešení a způsob, jak z internetu odejít a elegantně se vrátit do analogového žití. Otevírání poštovních obálek mne přitahuje mnohem více než sezení u počítače. Tuhle cestu zpět se nám, obávajíce se o státní majetek, snaží odříznout výběrčí daní (tento spálený most se bude jen velmi těžce stavět znovu). Pokud v téhle zemi nebudete chtít z jakéhokoli důvodu používat (morálního, zdravotního, náboženského nebo jen skrze vlastní rozhodnutí) WIFI, počítač, stabilní připojení k internetu a tiskárnu, nebudete smět podnikat, víte to? Počítačový analfabetismus nepočítaje, kolik lidí neumí plavat a asi se to nikdy nenaučí...
Navyšování ceny zboží. Je asi samozřejmé, že se díky EET zvednou všechny ceny. Viz nadměrná administrativa + pořizovací náklady na software, jeho udržování a aktualizace atd. Tady jsou ty peníze, o které stát vybere více. Půjdou jen z vašich kapes.
Sledování. Je možné, že někomu je příjemné, když je pod neustálou kontrolou, mně nikoli. Domnívám se, že z důvěry roste sladší ovoce.

26. X 2016/ Petice proti registračním pokladnám/ EET http://e-petice.cz/petitions/petice-proti-registracnim-pokladnam-eet.html

22. X. 2016/ Daniel Herman má naši plnu podporu a obdiv (jeho hodnoty a odvaha se nehrbit). Díky za každého slušného člověka. Pevně věříme, že tohle už je poslední kapka do bazénku demokracie. http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/216411000371021/video/499743

28. VI. 2016/ My v Opobchodě jsme pro to, aby:
  • se stát nestal firmou s jedním majitelem,
  • ti, co o tom rozhodují, lidem vrátili svobodu, důvěru a prostor k podnikání a s tím spojenou možnost podnikání i bez počítače, tiskárny a připojení na internet - stop EET,
  • se do běžného života, do politiky na všech úrovních a do státních funkcí vrátily zdravý selský rozum a lidské morální hodnoty,
  • se morální hodnoty v lidech dostaly nad finanční. Mimo jiné i proto nesouhlasíme s tím, aby se k nám do země infiltrovala a byla podporována čínská ekonomika


Co můžeme pro to udělat? Začít každý sám u sebe. Podporovat a vytvářet projekty, které Vám přijdou dobré a důležité.
Čekají nás tři velké příležitosti na změnu: volby do regionálních samospráv letos na podzim, volby do Poslanecké sněmovny v příštím a prezidentská volba v přespříštím roce.

Vyvěšenou tibetskou vlajku vnímáme jako symbol svobody, slušnosti, solidarity a nenásilí. Jde o symbolické gesto, které má být připomínkou boje za lidské práva, a to nejenom Tibeťanů, ale všech národností i jedinců perzekvovaných jakýmkoli režimem. Vlajku vnímáme zároveň jako protest proti politické maškarádě v naší zemi.
Bojkot Čína je u nás nejen v krámě samozřejmostí, nově doporučujeme a nabízíme všem i bojkot Babiš. Je to jedna z možností vyjádření svého názoru - svobodná volba.